Imprint / Data Privacy

PUBLIC PROPOSITION: MAKING THINGS VERY PUBLIC!

A webinar with the artist Mischa Kuball.

(scroll down to read in Azerbaijani)

Mischa Kuball’s “public preposition” is a group of works, interventions, projects, and performances made over a period of several decades. What they have in common is that they appeal to a public sphere and implicitly question in what locations and under what circumstances what we mean by “public” is constituted and how it should be understood. Many of these interventions and projects were temporary in nature and only exist in photo documentation form. Others were deliberately conceived as more ephemeral, with a limited visibility even in terms of their local appearance. In this sense, “public preposition” points to a fundamental contradiction of the public sphere: on the one hand, it sees itself as unlimited, but on the other the audience of an intervention or event and its viewers and participants is objectively limited. For this reason, to introduce “public preposition” in a public lecture of its own, to discuss it must itself be seen as a gesture.

Mischa Kuball, conceptual artist, has been working in the public and institutional sphere since 1977. He uses light as a medium to explore architectural spaces as well as social and political discourses and reflects on a whole variety of aspects from sociocultural structures to architectural interventions as well as emphasizing or reinterpreting their monumental nature and context in architectural history. Public and private space merge into an indistinguishable whole in politically motivated participation projects, providing a platform for communication between the audience, the artist, the work itself and public space. Since 2007 Mischa Kuball has been a Professor for public art at the Academy of Media Arts, Cologne, and 2006-2008 professor for media art at Hochschule für Gestaltung/ZKM, Karlsruhe. Since 2015 he has been a member of the North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts, Duesseldorf. In 2016 he was honoured with the German Light Award.

Register for February 17, 2021 Webinar

Those of you who have missed past editions of TAP Talks can now watch the recording on our Youtube channel.

 

Mischa Kuball 2021 v2

© Archive Mischa Kuball, Duesseldorf

 

***

 

Mischa Kuballın “ictimai sözönü” bir neçə onilliklər ərzində hazırlanmış bir qrup əsərlər, müdaxilələr, layihələr və tamaşalardır. Onların ortaq cəhəti budur ki, onlar ictimai sahəyə müraciət edirlər və dolayısı ilə “ictimai” dedikdə hansı yerlərdə və hansı şəraitdə bizim nəyi nəzərdə tutduğumuzu və bunun necə başa düşülməsini sual verirlər. Bu müdaxilələrin və layihələrin çoxu müvəqqəti xarakter daşıyırdı və yalnız foto sənədlər şəklində mövcuddur. Digərləri yerli məkanlarda üzə çıxmaq baxımından məhdud və hətta qəsdən daha qısa müddətli keçirilirdi. Bu mənada “İctimai sözönü” ictimai sahənin fundamental ziddiyyətinə işarə edir: bir tərəfdən o özünü məhdudiyyətsiz görür, lakin digər tərəfdən müdaxilənin və ya hadisənin auditoriyası, onun izləyiciləri və iştirakçıları obyektiv dərəcədə məhduddur. Bu səbəbdən “ictimai sözönü”nü ictimai mühazirədə təqdim etmək və onu müzakirə etmək hadisəsinin bir jest olaraq görülməsi labüddür.

Mischa Kuball

1959 Düsseldorf/DE, Düsseldorf/DE-də yaşayır və işləyir.
Konseptual sənətkar Mischa Kuball, 1977-ci ildən bəri ictimai və institusional sahədə çalışır. Memarlıq sahələrini araşdırmaq üçün memarlıq tarixinin monumental təbiətini və kontekstini vurğuladığı və ya yenidən şərh etdiyi kimi, o ictimai və siyasi diskursları və müxtəlif aspektləri əks etdirir, sosial-mədəni strukturlardan tutmuş memarlıq müdaxilələrinə qədər işığı medium kimi istifadə edir. Tamaşaçılar, sənətçi, əsərin özü və ictimai məkan arasında kommunikasiya qurmaq üçün siyasi motivli iştirak layihələrində müəyyən platforma təmin etməklə dövlət və özəl məkan ayrılmaz bir bütövlükdə birləşir. Mischa Kuball, 2007-ci ildən bu yana Köln Media Arts Akademiyasında ictimai incəsənət professoru və 2006-2008-ci illərdə Hochschule für Gestaltung/ZKM, Karlsruhe-də media sənəti professorudur. 2015-ci ildən o Düsseldorf, Şimali Reyn-Vestfaliya Elmlər, Humanitar və İncəsənət Akademiyasının üzvüdür. 2016-cı ildə German Light Award mükafatına layiq görülüb.

17 fevral 2021-ci il Vebinarı üçün qeydiyyatdan keçin

Keçirdiyimiz tədbirimizi qaçıranlar artıq Youtube kanalımızda həmin tədbirlərin videoyazılarını izləyə bilərlər. 

Google Maps will set a marketing cookie if you allow to display the map from Google Maps. For more information see our Data Privacy Statement.

Click to display the Google Map.

Post your comment

* will not be published

Comments

No one has commented on this page yet.

Cookies

+

Google Analytics
To improve our website for you, please allow us to use the services of Google Analytics, what includes allowing a cookie from Google Analytics to be set.

 Basic cookies, which are necessary for the corrent function of the website, will always be set. For instance, there will be a cookie storing your cookie settings.

The cookie settings can be changed at any time on the Imprint/Date Privacy page.